Föreningen

Föreningens verksamhet

Samhällsföreningen


Tjärnö samhällsförening är öppen för helårsboende och delårsboende på öarna Daftö, Öddö, Tjärnö, Saltö och Lindholmen. På denna sida presenterar vi några av de frågor vi arbetar med samt de aktiva arbetsgrupperna.


Föreningens syfte är att på bästa sätt tillvarata invånarnas intressen vad gäller miljö, service, gemenskap mm. Föreningen ska på olika sätt verka för att göra området attraktivt för invånare och besökare.


Du kan alltid kontakta oss via e-post: info(at)tjarnosamhallsforening.nu

Tjärnö Skola, Förskola och Fritids
Samhällsföreningen arbetar aktivt med att utöka skolans möjligheter och har agerat gemensamt språkrör för föräldrar i diskussion med kommunpolitiker.
Med samhällsföreningens hjälp har Tjärnö skola ett samarbete med Göteborgs universitet. Ett antal pedagogledda lektioner hålls på Tjärnö marina laboratorium varje termin. Lektionerna har marint tema med bland annat laborationer, strandexkursioner och utfärd med forskningsfartyg.


Kontaktpersoner 2019/2020: Anna-Karin Ring, anna-karin.ring(at)gu.se, Åsa Strand asa.strand(at)ivl.se, Helena Ivarsson hivarsson81(at)gmail.com, Karin Oxenwaldt info(at)hundfrid.se,

Pierre De Wit pierre.dewit(at)gu.se

Väg, Cykelbanor och Kollektivtrafik
Samhällsföreningen för kontinuerligt dialog med kommun, trafikverk och Västtrafik om förbättring av vägförbindelse, reparationsarbeten och bussturer.

Kontaktperson 2019/2020: Bengt Karlsson, bolja.karlsson(at)gmail.com

Kosterhavsdelegationen

Kosterhavets nationalpark förvaltas genom en delegation av flera intressenter, däribland Tjärnö samhällsförening. Kontakta våra
representanter i Kosterhavsdelegationen vid frågor!


Ordinarie 2019/2020: Jessika Hallström-Wellington                jessan(at)telia.com

Ersättare 2019/2020: Bengt Karlsson, bolja.karlsson(at)gmail.com

Projektgrupp Påskcafé 2020

På påskdagen 12 april ordnar vi våffelcafé i församlingshemmets lokaler. Vill du ställa ut foton, målningar, hantverk etc skulle vi bli jätteglada! Kontakta samhällsföreningen via kontaktpersonen eller mejla info(at)tjarnosamhallsforening.nu


Kontaktperson 2020

Anna-Karin Ring , anna-karin.ring(at)gu.se


Samhällsföreningens styrelse består av en ordförande som väljs varje år och åtta ledamöter som väljs på två år. Är man intresserad att vara styrelseledamot är man välkommen att delta på årsmötet som hålls varje år i september/oktober, eller kontakta valberedningen (det går bra via info(at) tjarnosamhallsforening)!


Vill du hjälpa samhällsföreningens arbete på öarna och aktivt arbeta för närområdet och den sociala gemenskapen? Har du till exempel en rolig idé som du vill förverkliga? Kontakta oss gärna så kan vi samarbeta! Styrelsen sammanträder ca 4 gånger per år och då tar vi upp din fråga!


Möten under verksamhetsår 2019/2020:


1/1  kl 15.00-17.00 Konstituerande styrelsemöte

19/3 kl 16.30-18.30 Ordinarie styrelsemöte

31/5 kl 16.30-18.30 Ordinarie styrelsemöte

20/9 kl 16.30-18.30 Ordinarie styrelsemöte


11/10 kl 15.00-17.00 Årsmöte för alla medlemmar


Kontakta styrelsen via e-post: info(at)tjarnosamhallsforening.nu

Styrelsen- ordförande 1 år, övriga 2 år


Ordförande:  Lars Coster (2019/2020)
Sekreterare: Helena Ivarsson (2018/2019-2019/2020)
Kassör: Ann Larsson (2019/2020-2020/2021)
Kommunikatör: 


Ledamot: Karin Oxenwaldt (2018/2019-2019/2020)
Ledamot: Fredrik Lange (2018/2019-2019/2020)
Ledamot: Bengt Karlsson (2019/2020-2020/2021)

Ledamot: Anna-Karin Ring

Ledamot: Jessica Wellington Hallström (2019/2020-2020/21)Revisorer- 1 år
Revisor*: Pierre De Wit (2019/2020)
Revisor: Ann-Katrin Eklund (2019/2020)


Valberedning- 1 år
Valberedning*: Annika Jönsson (2019/2020)
Valberedning: Haakon Hammarstrøm (2019/2020)


(*) Sammankallande

Tjärnö samhällsförening

Du kommer i kontakt med samhällsföreningen via e-post:


info(at)tjarnosamhallsforening.nu


Har du frågor eller idéer du tror samhällsföreningen kan hjälpa dig förverkliga, kontakta oss!

Bli medlem!


Du är varmt välkommen med din medlemsanmälan till Tjärnö Samhällsförening.


Medlemsavgiften är 50:-/år per person (Plusgiro 61 08 47-6).


Företag och organisationer har möjlighet till medlemskap för 300:- för en 3 års-period.


Skicka din medlemsregistrering till info(at)tjarnosamhallsforening.nu

© Copyright. All Rights Reserved.